เกี่ยวกับเรา

รับออกแบบห้องพ่นสี, ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ, ติดตั้งระบบน้ำดีน้ำเสีย, ระบบควบคุมมลพิษ, ระบบไลน์ชุบ

บริษัท คอนโทรล แอ๊ดวานซ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115550000309 ผู้ให้บริการทางอุตสาหกรรมตั้งแต่ให้คำปรึกษา สำรวจพื้นที่ ออกแบบระบบงานทางวิศวกรรม โดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน จัดสร้างประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ โดยช่างเทคนิคมืออาชีพ ทดสอบเดินระบบ แนะนำสอนการใช้งานการบำรุงรักษา และให้บริการหลังการขาย ครบถ้วนทั้งกระบวนการ

•    ระบบควบคุมอัตโนมัติ รวมทั้งตัวเครื่องจักร (Automatic Control)
•    ระบบน้ำดี และบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม (Water Plant) 
•    ระบบควบคุมมลพิษ (Air Pollution) ระบบกำจัดฝุ่น (Dust control) ระบบบำบัดกลิ่น (Deodorization wet scrubber) 
•    ห้องพ่นสีอุตสาหกรรม (Spraying system & finishing line)
•    ไลน์ชุบโลหะ (Automatic plating line)
•    ระบบลำเลียง (Conveyor system)
•    เตาอบอุตสาหกรรม (Industrial oven)
•    จำหน่ายฮีตเตอร์แบบต่าง รองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบทำความร้อน 

ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา ออกแบบผลิต ติดตั้ง
บริหารจัดการและควบคุมโดยวิศวกร และเจ้าหน้าที่เทคนิคในสาขาที่เกี่ยวข้อง
โทร : 0-2061-4737, 08-6322-4380

รับออกแบบห้องพ่นสี (2)

สินค้าและบริการ

บริษัท คอนโทรล แอ๊ดวานซ์ จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control) ระบบน้ำดี และบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม ระบบควบคุมมลพิษ ระบบกำจัดฝุ่นควันไอระเหยสารเคมี ระบบบำบัดกลิ่น ระบบพ่นสีอุตสาหกรรม ไลน์ชุบโลหะ ระบบลำเลียง เตาอบอุตสาหกรรม จำหน่ายฮีตเตอร์แบบต่าง 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control) งานวิศวกรรมไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic control panel) ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม รับโอเวอร์ฮอล ปรับปรุงแก้ไข อัพเกรด ระบบควบคุมอัตโนมัติเดิมที่เสื่อมประสิทธิภาพทำงานผิดเพี้ยนไม่เต็มระบบ จัดหาและเปลี่ยนอุปกรณ์


ระบบกำจัดอากาศเสีย มลพิษ อุตสาหกรรม (Air Pollution Control) ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดมลพิษที่เกิดในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ที่ก่อให้เกิดสิ่งปนเปื้อนในอากาศ จำพวก ไอกรด ละออง กลิ่น ควัน ฝุ่นผง เป็นต้น ให้ได้คุณภาพอากาศตามมาตรฐาน กรมควบคุมมลพิษ
•    ออกแบบติดตั้งระบบท่อฮู๊ดดูดควันดูดกลิ่น กำจัดไอกรด ไอด่าง กำจัดไอระเหยของสารเคมี (Acid formation wet scrubber)
•    ระบบกำจัดกลิ่น (Deodorization wet scrubber) ติดตั้งระบบบำบัดอากาศ กำจัดกลิ่นโรงงาน กลิ่นรบกวน
•    ระบบกำจัดฝุ่น (Dust Collector, Vertical cyclonic separator, Fume scrubber) ออกแบบผลิต ติดตั้งระบบถุงกรอง (Bag filter) กำจัดฝุ่น ควัน บำบัด กรอง คัดแยก สิ่งปนเปื้อนตามหลักวิศวกรรม 


ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater treatment for industrial) ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา งานวิศวกรรมระบบบำบัดน้ำเสีย แบบครบวงจร (Turnkey project) ตั้งแต่ออกแบบ ก่อสร้าง เดินระบบท่อถัง (Chemical piping) ปั๊มเคมี วาล์วระบบควบคุม สำหรับน้ำเสียจากไลน์ชุบโลหะ ไลน์พ่นสี ไลน์อาหารสด ติดตั้งอุปกรณ์ในกระบวนการบำบัด ระบบกรองน้ำ (Water treatment) และตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังการบำบัด โดยวิศวกรมีความชำนาญเฉพาะทาง


รับออกแบบห้องพ่นสี ระบบพ่นสีอุตสาหกรรม (Spraying system & finishing line) รับออกแบบสร้าง ห้องพ่นสี ตู้บูธพ่นสี (Spray booth) และรับสร้างตามแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบพ่นสีอุตสาหกรรม ทั้งระบบตั้งแต่ระบบล้างไขมันเตรียมผิว (Pre-treatment system) เคลือบผิวโครเมท ระบบห้องพ่นสี ระบบกำจัดไอระเหยเคมี กลิ่น ระบบโซ่และสายพานลำเลียงชิ้นงานเข้าตู้อบแห้ง ห้องอบแห้ง จนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
•    ห้องพ่นสีฝุ่น (Powder coating system) ระบบไซโคลน และระบบกรองฟิลเตอร์ (Filter)
•    ห้องพ่นสีระบบสีน้ำมัน (Spray painting system)
•    ห้องพ่นสีระบบอากาศแห้ง ระบบม่านน้ำ และระบบปลอดฝุ่นคลีนรูม รวมถึงระบบพ่นสีอัตโนมัติ 
•    รับแก้ไขปัญหาปรับปรุงคุณภาพ อัพเกรดเพิ่มประสิทธิภาพ ซ่อมระบบพ่นสีเดิม


ไลน์ชุบโลหะ (Automatic plating line) บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ สร้างไลน์ชุบโลหะครบวงจร ทั้งระบบบาเรลถังกลิ้ง ไลน์ชุบแขวน ชุบโลหะระบบอัตโนมัติ ตู้คอนโทรลระบบไฟ เดินท่อน้ำ ติดตั้งปั๊มและท่อสารเคมี กระบวนการตั้งแต่งานเตรียมผิว งานชุบจุ่มถังชุบ PP ถังชุบ PVC พร้อมติดตั้งระบบพัดลมดูดอากาศ ดูดไอกรด ฮูด กำจัดไอกรด กลิ่นโครเมี่ยม บำบัดน้ำเสียจากการชุบ

รับอ


อกแบบและติดตั้งระบบลำเลียง (Conveyor system)
รับออกแบบสร้าง ประกอบติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบลำเลียงตามที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงวัตถุสิ่งของ หรือไลน์ล้างชิ้นงานสำหรับโรงชุบและโรงพ่นสี ให้บริการรับซ่อมปรับปรุงระบบเดิม ต่อเติมและรับย้ายระบบลำเลียง 
•    ระบบโซ่ลำเลียง (Trolley conveyor) โซ่ลำเลียงแบบระนาด (Slat Conveyor) 
•    ระบบสายพานลำเลียง (Belt conveyor) 


รับทำเตาอบอุตสาหกรรม (Industrial oven) ผู้ผลิตจำหน่ายและติดตั้ง เตาอบ เตาบ่ม (Baking Oven, Curing Oven) ห้องอบแห้ง เตาอบสายพานลำเลียง (Oven conveyor) ตู้อบแห้ง (Drying oven) ด้วยระบบ ฮีทเตอร์ อินฟาเรด แก๊สลมร้อน 


จำหน่ายฮีทเตอร์ทำความร้อน  Heater System ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบและติดตั้ง ฮีทเตอร์ทำความร้อนประเภทต่างๆ เช่น
•    ฮีตเตอร์อินฟราเรด (Infrared heater) ให้ความร้อนเร็ว ประหยัดพลังงาน เหมาะสำหรับห้องอบสี อบขึ้นรูปพลาสติก อุตสาหกรรมอาหาร ห้องอบสี 
•    ฮีตเตอร์จุ่ม-ต้มน้ำ (Immersion Heater) ชนิดท่อสแตนเลส304, 316 ท่อทองแดง สำหรับงานต้มน้ำ ต้มน้ำมัน 
•    ฮีตเตอร์ครีบ (Coil Finned Heater) สำหรับทำลมร้อน งานที่ต้องการอุณภูมิความร้อนสูงในอากาศ 
•    ฮีตเตอร์ฮอทรันเนอร์ / ฮีตเตอร์รัดท่อ (Hot Runner Heater /Nozzle Heater) ใช้อุ่นของเหลว เพิ่มความร้อนในท่อลำเลียง หรือ ถังพักในกระบวนการผลิต
•    ฮีตเตอร์แผ่น (Strip Heater) ใช้แนบเพื่อให้ความร้อนกับชิ้นงาน
•    ฮีตเตอร์ไหลเวียน (Circulation Heater) ใช้สำหรับปรับอุณหภูมิของเหลวที่ไหลผ่านท่อให้ได้ความร้อนตามต้องการ

ตราสินค้า: Control Advance Co., Ltd
 

แคตตาล็อกออนไลน์

ติดต่อเรา

ชื่อธุรกิจ

บริษัท คอนโทรล แอ๊ดวานซ์ จำกัด

ที่อยู่
36/28 หมู่5
ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ เวลา 09:00-18:00

พิกัด

13.615721563913866, 100.66685439021308

ภาพกิจการ

  • รับออกแบบห้องพ่นสี สร้างระบบพ่นสี คอนโทรล แอ๊ดวานซ์

  • รับออกแบบห้องพ่นสี สร้างระบบพ่นสี คอนโทรล แอ๊ดวานซ์

  • รับออกแบบห้องพ่นสี สร้างระบบพ่นสี คอนโทรล แอ๊ดวานซ์